Klub t-shirt

Til både børn og voksne. 100 kr. pr. t-shirt.
Henvendelse til bestyrelsen.