Kontakt bestyrelsen

Efter generalforsamlingen 2020 har Struer Tennisklubs bestyrelse konstitueret sig som listet nedenfor.

Formand
Jann Evers
Tlf: 28988144
Mail: formand@struertennisklub.dk

Næstformand
Gitte G. Refsgaard
Tlf: 25121457
Mail: naestformand@struertennisklub.dk

Sekretær
Martin Rasmussen
Tlf: 30344991
Mail: sekretaer@struertennisklub.dk

Kasserer
Erling Johansen
Tlf: 28920425
Mail: kasserer@struertennisklub.dk

Bestyrelsesmedlem
Kamilla Hansen
Tlf.: 61677051
Mail: k61677051@gmail.com

Du er velkommen til at benytte ovenstående tlf.numre eller e-mail-adresser til at kontakte os eller via nedenstående kontaktformular:

  Bestyrelsens kalender:
  2021
  Bestyrelsesmøde online, januar
  Klargøring anlæg marts og april
  Bestyrelsesmøde online, april

  2020
  Workshop, Udearealer Struer Energi Park, 25. august
  Kultur-/fritid, Borgermøde, 3. september
  Bestyrelsesmøde, 9.september