Kontakt bestyrelsen

Efter generalforsamlingen 2020 har Struer Tennisklubs bestyrelse konstitueret sig som listet nedenfor.

Formand
Jann Evers
Tlf: 28988144
Mail: formand@struertennisklub.dk

Næstformand
Gitte G. Refsgaard
Tlf: 25121457
Mail: naestformand@struertennisklub.dk

Sekretær
Martin Rasmussen
Tlf: 30344991
Mail: sekretaer@struertennisklub.dk

Kasserer
Erling Johansen
Tlf: 28920425
Mail: kasserer@struertennisklub.dk

Bestyrelsesmedlem
Kamilla Hansen
Tlf.: 61677051
Mail: k61677051@gmail.com

Du er velkommen til at benytte ovenstående tlf.numre eller e-mail-adresser til at kontakte os eller via nedenstående kontaktformular:

Bestyrelsens kalender:
2021
Bestyrelsesmøde online, januar
Klargøring anlæg marts og april
Bestyrelsesmøde online, april

2020
Workshop, Udearealer Struer Energi Park, 25. august
Kultur-/fritid, Borgermøde, 3. september
Bestyrelsesmøde, 9.september