Kontakt bestyrelsen / Opgaver som frivillig

Formand
Jann Evers
Tlf: 28988144
Mail: formand@struertennisklub.dk


Kasserer
Thusi Selvaratnam
Mail: kasserer@struertennisklub.dk

Næstformand
Gitte G. Refsgaard
Tlf: 25121457
Mail: naestformand@struertennisklub.dk

Sekretær
Oliver Refsgaard
Mail: traener@struertennisklub.dk


FRIVILIGT ARBEJDE
STYRKER SAMMENHOLDET I VORES KLUB
Struer Tennisklub har en lang tradition for og er i høj grad baseret på frivillige. Det er med til at give os et stærkt foreningsliv på tværs af alder og tennisfærdigheder.

Det frivillige arbejde kan for eksempel omfatte: baneklargøring, banevedligehold i sæsonen, hjælp til træning af juniorerne, indkøb af bolde ell., bestyrelsesarbejde, afvikling af voksenintroduktion, græsslåning, beskæring af buske, fjernelse af ukrudt på banerne, planlægning og afvikling af et socialt arrangement (grillaften, familietennis, drop-in-tennis, klubaften for alle ….), deltagelse i arbejdsdage, indkøb af forplejning til arbejdsdag, fejning af flisegang, opstregning af asfaltbanerne, opsætning af windreaker, pantning af dåser og flasker, kagebagning m.v.

Vi sætter stor pris på alle former for frivilligt arbejde – store som små bidrag er med til at styrke fællesskabet på tværs af klubben. Klubbens frivillige inviteres hvert år til en bedre frokost som tak for indsatsen.

Du er velkommen til at benytte ovenstående tlf.numre eller e-mail-adresser til at kontakte os eller via nedenstående kontaktformular:

  Bestyrelsens kalender:
  2022
  Generalforsamling 28. februar 2022

  2023
  Bestyrelsesmøde 26.januar
  Generalforsamling tirsdag d. 28.februar
  Klargøring af anlæg lørdag d. 1.april